Doradztwo Podatkowe
S. Celek
M. Rymaszewski
L. Rymaszewska

mgr Marcin Rymaszewski

Marcin Tadeusz Rymaszewski

@mail – m. adres ukryty

tel. 605-599-681

Jest prawnikiem, od 2004 r. doradcą podatkowym, partnerem w „Doradztwo Podatkowe” S. Celek, M. Rymaszewski, L. Rymaszewska Sp. P.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi i skarbowymi. Występuje jako pełnomocnik w kontrolach podatkowych i skarbowych. Reprezentuje podatników przed WSA i NSA.

Doktorant na WPiA UJ. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Jego zainteresowania koncentrują się na problematyce procedury podatkowej.
 
Publikacje:
- M. Rymaszewski, Czy zajęcie zabezpieczające może przerwać bieg terminu przedawnienia? , „Monitor Podatkowy”, 11/2008.
- M. Rymaszewski, Przesłuchanie w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy”, 8/2009.
- M. Rymaszewski, Problemy dowodowe w zakresie eksportu towarów, „Monitor Podatkowy”, 6/2012.
- M. Rymaszewski, Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, 1/2013.
- M. Rymaszewski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2012 r. (I FSK 555/11) – doręczenie w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, 4/2013.
- M. Rymaszewski, Przesłuchanie strony w postepowaniu podatkowym, „Toruński Rocznik Podatkowy”, 2013.
- M. Rymaszewski, Elementy prawotwórcze w orzeczeniach sądów administracyjnych odnoszących się do faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, 3/2013.
- M. Rymaszewski, Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu podatkowym, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 4/2013, s. 29-46.
- M. Rymaszewski, Instytucja przesłuchania świadka na tle inkwizycyjnego modelu postępowania podatkowego, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 1/2014, s. 83-96.
- M. Rymaszewski, Czy organ podatkowy powinien uzyskiwać korzyści procesowe z naruszania przepisów postępowania podatkowego?, "Doradca Podatkowy" 12/2015, s. 47-48.
- M. Rymaszewski [w:] Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym [red.] B. Brzeziński, A. Olesińska, J. Pustuł, Toruń 2017, s. 153-163.
SPÓŁKA PARTNERSKA
CELEK RYMASZEWSKI RYMASZEWSKA

ul. Łukasiewicza 8 A 35-604 Rzeszów
tel. +48 (017) 857-55-95 wew. 32
fax +48 (017) 857-55-95
e-mail: adres ukryty
Created by Celek DESIGN